HERROEPINGSRECHT


U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen of de laatste goederen of de laatste deel verzending of het laatste artikel in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Venta Benelux B.V., van Heemstraweg oost 8, 5301KE Zaltbommel, Nederland, Tel.: +31 418 541 343, e-mail: [email protected] ) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Als u gebruik maakt van de mogelijkheid tot herroeping, sturen wij u onmiddellijk een ontvangstbevestiging (bijvoorbeeld per e-mail).

Om aan de annulerings deadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, zullen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons - DPD retouretiket - wordt aangeboden). Onmiddellijk en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw annulering van dit contract door ons is ontvangen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling zullen wij u in geen geval kosten in rekening brengen. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk naar ons terugsturen en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. Informeer naar de retour voorwaarden!

U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting herroepingsrecht producten

Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, of indien het apparaat is gebruikt.

U kunt het annuleringsformulier hier downloaden